Skrzynka intencji modlitewnych

Wszystkich którzy chcą prosić o modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego zapraszamy do przesyłania intencji na adres skrzynkaintencji@onet.pl

Są one obejmowane modlitwą podczas Mszy świętej w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Aleksandra Woźnego i cudu za Jego wstawiennictwem w każdy trzeci czwartek miesiąca w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Zachęcamy również do przesyłania świadectw o otrzymanych od Boga łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożego.

Potwierdzenie przyjęcia intencji przesyłamy pocztą elektroniczną na adres z którego wpłynęła. Wpisujemy je także do Księgi Intencji.