Uzarzewo

Ołtarz św. Teresy – Uzarzewo

Przez pierwsze lata życia Ks. Aleksander Woźny wzrastał w łaskach u Boga i u ludzi w Uzarzewie. Tam, w kościele parafialnym, znajduje się ołtarz poświęcony św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Wskazaną przez nią małą drogą kroczył ksiądz Aleksander całe swoje życie… Droga duchowego dziecięctwa prowadzi w sam żar Bożej miłości – jak mówi Święta; celem jest doskonała miłość Boga, z którą wiąże się nierozdzielnie miłość do ludzi. Wierność Ewangelii, pragnienie naśla-dowania Pana Jezusa to nieodłączne dążenia na tej drodze. Tym żył na co dzień ksiądz Aleksander Woźny i tym dzielił się w konfesjonale i z ambony.

 1. Aleksander Woźny – 1913 r.
 2. 1. Droga do Uzarzewa, wsi położonej w woj. Wielkopolskim, w gminie Swarzędz nad rzeką Cybiną i jeziorem Uzarzewskim.
 3. Szachulcowy, jednonawowy kościoł pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie zbud. ok. 1749 r. (widok od płd.-wsch., od płd.-zach., wnętrze – widok na ołtarz główny i boczną kaplicę, boczny – barokowy ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, widok na kościół od południa).
 4. j.w.
 5. j.w.
 6. j.w.
 7. j.w.
 8. j.w.
 9. Nagrobek mamy ks. Aleksandra Woźnego, Anny z Rogoziów (ur. 3 lipca 1865 r. – zm. 25 października 1922 r.) usytuowany na terenie przykościelnym w Uzarzewie.
 10. Stara plebania przy kościele w Uzarzewie, z połowy XIX w.
 11. Budynek dawnej szkoły powszechnej w Uzarzewie.
 12. Dom rodzinny ks. Aleksandra Woźnego w Uzarzewie, położony nad doliną Cybiny.
 13. Uroczystość Bożego Ciała w Uzarzewie – ok. 1920 r.
 14. Wpis w Księdze Chrztów parafii w Uzarzewie (25 czerwca 1910 r.)
 15. Wpis o uroczystościach jubileuszowych i kazaniu wygłoszonym przez ks. A. Woźnego w Uzarzewie w Księdze Pamiątkowej miejscowej parafii.
 16. Ks. Aleksander Woźny przy swoim rodzinnym domu w Uzarzewie – ok. 1970 r.