Murowany kościół pw. św. Jana Kantego

  1. Ks. Aleksander Woźny na budowie nowego kościoła
  2. Konfesjonał, w którym spowiadał ks. Woźny.
  3. Kościół św. Jana Kantego – główne wejście.
  4. Kościół św. Jana Kantego – widok od zachodu.
  5. Kościół św. Jana Kantego – widok od płd., od strony plebanii.
  6. Kościół św. Jana Kantego – ołtarz główny.
  7. Kościół św. Jana Kantego – prezbiterium.
  8. Tablica pamiątkowa przy wejściu głównym kościoła pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.