Książki ks. A. Woźnego

Ks. prałat Aleksander Woźny, w ciągu swego kapłańskiego życia wygłosił wiele konferencji, rekolekcji i nauk stanowych. Dzięki notatkom słuchaczy i nagraniom magnetofonowym, przepisywanym na maszynie, powielanym w dużej ilości kopii i rozdawanym zainteresowanym osobom, słowo ks. Woźnego przetrwało, przez wiele lat. W roku 1994 – 11 lat po śmierci ks. Aleksandra, rozpoczęto wydawanie drukiem jego nauk. Dotąd ukazało się 17 książek.

Pierwsze dwie książki ukazały się w 1994 roku:
„Wychowanie dla Boga” – redaktor Marek Węcławski wyd. Oficyna Wrocławska;
„Bóg jest najważniejszy” – wydana przez Hlondianum w serii: Czy warto się starać?

Następne książki wydane przez Hlondianum powstały z notatek słuchaczy w postaci maszynopisów dostarczonych do wydawnictwa przez Teresę Kuklińską (zmarła 1 października 2012 roku) i Danutę Okupniak.

W roku 2003 z inicjatywy Teresy Kuklińskiej przystąpiono do zbierania i segregowania pozostałych materiałów (maszynopisów i kaset) zawierających nauczanie ks. Aleksandra Woźnego. Utworzył się zespół redakcyjny w składzie: Urszula Bielawna, Teresa Kuklińska, Danuta Pstrokońska i Ewa Siwak, który dostarczał opracowane teksty do druku. Przygotowanie tekstów polega na przepisywaniu nauk (z maszynopisów i odpisów z magnetofonu) na komputer, naniesieniu stosownych poprawek wynikających z różnicy języka mówionego i pisanego, przy zachowaniu ducha ks. Aleksandra Woźnego. Prace te zespół wykonuje charytatywnie do dziś (od roku, po śmierci Teresy, zespół składa się z trzech osób).

W roku 2004 Wydawnictwo św. Wojciecha wydało „Drogi”, wznowione przez Wydawnictwo Kontekst w 2012 roku. Wszystkie pozostałe książki wydaje Wydawnictwo Kontekst.

Oficyna Współczesna we Wrocławiu

Wychowanie dla Boga

Wychowanie dla Boga – 1994

Wydawnictwo Św. Wojciech w Poznaniu

Drogi

Drogi – 2004

Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego „HLONDIANUM” w Poznaniu

Bóg jest najważniejszy

Bóg jest najważniejszy – 1994       Któż jak Bóg! – 2000              Miłość nigdy nie ustaje – 1998

W krzyżu miłości nauka

W krzyżu miłości nauka – 2001
Rozważania Drogi Krzyżowej

Wydawnictwo Kontekst w Poznaniu

Rozwazania 1-3

2005 – 2006 – 2006

Rozwazania 4-6

2007 – 2010 – 2011

Osiem błogosławieństw

Osiem błogosławieństw
– 2004

Dobre rady dla narzeczonych

Dobre rady dla narzeczonych
i małżonków – 2008

Komplet X

Komplet X
– 2009

Drogi-wznowienie

Drogi – 2012
(wznowienie)

Nauki dla często komunikujących

Nauki dla często
komunikujących – 2012
Trzecie niedziele 1977-1982

Nauki dla często komunikujących

Nauki dla często
komunikujących – 2013
Trzecie niedziele 1973-1976
cz. 2

Wychowanie dla Boga-wznowienie

Wychowanie dla Boga
– 2013
(wznowienie)

Nauki dla często komunikujących

Nauki dla często
komunikujących – 2014
Trzecie niedziele 1968-1972
cz. 3

 

 

 

 

 

 

Nauki dla często komunikujących


Drogi krzyżowe – 2015

 

 

 

 

 

Nauki dla często komunikujących – 2016 Trzecie niedziele 1953-1983 cz. 4