Pozaparafialna działalność duszpasterska

  • Członek diecezjalnej Komisji Duszpasterstwa Rodzin
  • Przewodniczący komisji Synodalnej do spraw Apostolstwa Świeckich
  • Członek Cosilium a vigilantia
  • Referent Wydziału Duszpasterskiego
  • Członek Komisji Doktryny Wiary Kurii Metropolitalnej (lata 70-te)
  • Członek diecezjalnej Rady Duszpasterskiej (lata 80-te)
  • Praca w Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Kobiet – pełnił funkcję Krajowego Duszpasterza Kobiet
  • Dziekan poznańskiego dekanatu p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (lata 1966-1971)
  • Pierwszy wicedziekan tego dekanatu (lata 1971-1983)
  • Prałat; Szambelan honorowy Jego Świątobliwości (1965)