Droga Krzyżowa

Cierpienie i radość

WSTĘP

Panie Jezu nasz Zbawicielu i Mistrzu, pragnę przeżyć tę drogę, jaką Ty odbyłeś z krzyżem na ramionach, aby nas uczynić radośniejszymi przez łaskę.
Pragnę dziś wsłuchać się szczególnie w Twój głos jaki kierujesz do tych, którzy chcą Ciebie kochać i naśladować.

STACJA I

Pan Jezus skazany na śmierć

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Postawili Mnie przed sądem. Wydali wyrok bez podania winy. Dobrze pamiętam tę scenę. Czułem wewnętrznie, że trzeba, abym tę niesprawiedliwość przyjął ze spokojem, w wielkiej cierpliwości.
A ty, jak postępujesz w takich chwilach? Cierpliwością dojdziesz na szczyty. Jeśli zechcesz, dam ci moje usposobienie.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA II

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Droga do świętości wiedzie przez krzyż. Świętość to miłość. Ja z miłości do ciebie wziąłem krzyż i zaniosłem go na Golgotę.
Czyń i ty podobnie każdego dnia. Nie lękaj się krzyża. Dodam ci sił, byś go udźwignął. Uwierz Mi, że krzyż jest radością.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA III

Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Upadłem pod krzyżem. Wycieńczony organizm nie był w stanie podjąć tak wielkiego trudu. Odczułem boleśnie ten upadek, ale nie myślałem wówczas o Sobie, lecz o tobie.
Znam wszystkie twoje słabości, wiem o chwiejności twego charakteru. Dźwigając się z upadku, chciałem ci powiedzieć, byś odrzucił zniechęcenie, małoduszność i Mnie we wszystkim zaufał.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IV

Pan Jezus spotyka swą Matkę

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Wielką radością dla Mnie było spotkanie z Matką. Ona nie powiedziała ani słowa, spojrzała tylko. Jej spojrzenie wystarczyło, abym szedł dalej krzyżową drogą.
Idź do Niej zawsze, by cię pocieszyła na twojej drodze życia. Ona odegra wobec ciebie, tę samą rolę, co wobec Mnie.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Modliłem się do Ojca, aby przemienił serce Cyrenejczyka. Cieszyłem się, że Mi pomaga dźwigać krzyż. Przez cały czas wspierałem go, aby był dzielny.
Raduje się moje serce, kiedy jesteś dobry dla każdego człowieka. Proszę Ojca, by odmienił twe serce i oczyścił je z egoizmu. Czyń dobrze każdemu – Mnie wtedy przynosisz ulgę.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Bardzo pochwalam męstwo i odwagę. One są dowodem przywiązania. Weronikę wynagro-dziłem za to.
Nigdy nie wstydź się tego, że należysz do Mnie. Pomogę ci, byś w chwilach próby okazał się naprawdę moim uczniem.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VII

Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

I znowu upadek. Bolesny, ale boleśniejsza jest obojętność tych, którzy towarzyszyli Mi w drodze.
Pamiętaj o wszystkich, którzy żyją w twoim otoczeniu. Nie potrafią nieraz wszystkiego spełnić tak, jak powinni. Nie irytuj się, bądź cierpliwy, wyrozumiały – służ im pomocą.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Nie pragnę od nikogo łez współczucia. One są często tylko na pokaz.
Bądź cichy i pokorny. Staraj się o prawdziwego ducha pokuty. Nie daj nikomu poznać, że pokutujesz. Niech ci wystarczy, że ja wiem wszystko.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IX

Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Przy trzecim upadku podźwignąłem się z nadzieją, że już zbliża się kres drogi. Umacniała Mnie myśl o tobie i wszystkich, za których dźwigam ten krzyż. To sprawiło, że nabrałem sił do dalszej drogi.
Ilekroć będzie ci ciężko w twojej pielgrzymce doczesnej, weź przykład ze Mnie i pomyśl, jak starałem się wypełnić wolę Ojca. Odnów wtedy z całą szczerością swoje oddanie się Bogu

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA X

Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Pośmiewisko zrobili sobie ze Mnie. Zdarli szaty i tak pokazali Mnie ludowi. Bolało Mnie to bardzo. Moje oczy szukały ciebie, abyś swą czystością okrył moją nagość, bo najbardziej kocham czyste dusze.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA XI

Pan Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Zaczęła się kaźń. Pierwszy etap to przebijanie dłoni i stóp. Ból fizyczny był wielki, ale zniosłem go mężnie. Byłem zatopiony w rozmowie z Ojcem.
Bądź spokojny i cierpliwy, kiedy złożę na twe barki cierpienie, chorobę. Pragnę bowiem, byś dzielił ze Mną wszystko dla zbawienia świata.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś cierpiał za nas rany...

STACJA XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Ostatnie chwile mego życia. Modliłem się, o wszystkich pamiętałem i wszystko oddałem w ręce Ojca.
Myśl często o twoich ostatnich chwilach życia. Nadejdą wtedy, kiedy Ojciec zechce. Proś Go, w imię moje, abyś umierał jak Ja – zdany na wolę Ojca.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

Moje martwe ciało zdjęto z krzyża. Uczynili to uczniowie i grupa przyjaciół. Ich głęboką wiarę i szacunek nagrodziłem pokojem i radością serc.
Proszę, abyś miał więcej szacunku i miłości dla mego Ciała w Eucharystii. To Ja jestem – wierz mi…Ukryłem się pod postacią chleba – dla ciebie.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA XIV

Pan Jezus złożony w grobie

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…

To kres wszystkiego – tak sądzili moi oskarżyciele. Pomylili się…Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
W moim zmartwychwstaniu jest nadzieja dla ciebie. I ty żyć będziesz wiecznie, staraj się więc na tę wieczność dobrze przygotować.

Zmiłuj się nad nami, Panie!
Któryś za nas cierpiał rany…

ZAKOŃCZENIE

Cierpieniu przyjętemu i znoszonemu z poddaniem się woli Ojca towarzyszy zawsze pokój i radość. Proś Mnie często o łaskę radości w cierpieniu, a tym skuteczniej pomożesz Mi w zbawianiu świata.

Ks. Aleksander Woźny