Obraz Miłosierdzia Bożego w kościele św. Jana Kantego

Ks. Aleksander Woźny o historii obrazu Miłosierdzia Bożego
w kościele św. Jana Kantego

W dniu 28 marca 1946 roku dokonano poświęcenia obrazu Miłosierdzia Bożego, namalowanego przez wybitnego malarza i grafika profesora Wacława Taranczewskiego. Obraz umieszczono nad głównym ołtarzem.

Historia powstania obrazu wiąże się z ważnym wydarzeniem, które dotyczyło trudności w otrzymaniu dla celów liturgicznych drewnianego budynku, poniemieckiej restauracji. Tę historię opowiedział nam ksiądz Aleksander Woźny:
Pewnego dnia podeszła do mnie czcicielka Miłosierdzia Bożego i zapytała czy znam nowennę do Miłosierdzia Bożego. Powiedziałem, że znam ten kult, ponieważ w obozie w Dachau odmawialiśmy koronkę. Powiedziała, że ta nowenna to nowe publiczne nabożeństwo, które trzeba publicznie udowodnić. Niech ksiądz zrobi takie postanowienie, przyrzeczenie, że jeżeli uzyskamy ten budynek, na kościół, to w nim będziemy czcić Miłosierdzie Boże. Uznałem to za natchnienie i w I piątek miesiąca, 5 stycznia 1946 roku, na wieczornym nabożeństwie, podczas gdy w kościele było może 40-60 osób, wypowiedziałem głośno: Panie Jezu, jeżeli nam dasz ten budynek na kościół, to w nim będziemy czcili Twoje miłosierdzie. Minęło sześć tygodni. Wszystkie przeszkody zostały usunięte i 24 lutego odprawiliśmy w nim pierwszą Mszę św.

Największy obraz Miłosierdzia Bożego w Polsce, to votum wdzięczności parafian św. Jana Kantego. W dniu poświęcenia obrazu cała parafia została ofiarowana Miłosierdziu Bożemu. Od tej chwili rozpoczął się czas łaski, czas działania Chrystusa Miłosiernego, nie tylko dla parafian, ale również dla tych, których Duch Święty przyprowadzał do tej świątyni.