Wykaz bibliograficzny

1. Nagrania, które znajdują się w Radiu Emaus: Rozgłośnia nie prowadzi typowej ewidencji audycji dotyczących ks. Aleksandra Woźnego, ale zapisuje pliki, które są wielokrotnie powtarzane na antenie. Dotychczas na antenie Radia Emaus emitowano:

 • fragmenty książek ks. Aleksandra Woźnego – jako lektury Dobrego Radia – czytane na antenie od lipca 2006.
 • „Gotowy wyniszczyć samego siebie” – audycja Aleksandry Wyganowskiej o ks. Aleksandrze Woźnym – emisja 15.06 i 20.06.2010 r.
 • fragmenty biografii ks. Aleksandra Woźnego czytane przez ks. Macieja Kubiaka – od 15.06 do 02.07.2010 r.
 • audycje okolicznościowe z okazji setnej rocznicy śmierci ks. Aleksandra Woźnego, przygotowane przez ks. Macieja Kubiaka – 20-22.08.2010 r.
 • audycja okolicznościowa z okazji wręczenia ks. dr W. Muellerowi Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską: „Księdza Aleksandra Woźnego koncepcja dziecięctwa duchowego” – 03. 2012 r.
 • audycja okolicznościowa z okazji ukazania się książki „Ks. Aleksander Woźny. Spojrzenie na wiarę” ks. W. Muellera – 02. 2013 r.
 • audycja okolicznościowa związana z pozytywną odpowiedzią Episkopatu Polski w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. A. Woźnego – 06.2013 r.

2. Nagrania, które znajduje się w archiwum telewizyjnym w Poznaniu:

 • Reportaż telewizyjny o księdzu Aleksandrze Woźnym, który został wyemitowany 17 października 1999 r., w ramach programu „Źródło”, odcinek 207, Telewizja Poznań 1999.
 • Reportaż telewizyjny o księdzu Aleksandrze Woźnym, który został wyemitowany w styczniu 2013 r., z okazji ukazania się książki „Ks. Aleksander Woźny. Spojrzenie na wiarę” ks. W. Muellera.
 • Reportaż telewizyjny o księdzu Aleksandrze Woźnym, który został wyemitowany w sierpniu 2013 r. (17/18.08.2013 r. – 24/25.08.2013 r.), związany z 30 r. śmierci ks. Aleksandra Woźnego.
 • Reportaż telewizyjny o księdzu Aleksandrze Woźnym, który został wyemitowany w listopadzie 2013 r. (10.11.2013 r.), związany z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego.

3. Źródła drugorzędne:

Barbara., Przybliżał Boga, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 110- 111.

Basińska A., To były bardzo udane „godziny”, w: „Przewodnik Katolicki”, 15 (1985), s. 7.

Białobłocki A., Absolwenci gimnazjum i liceum świętej Marii Magdaleny w Poznaniu 1805-1950, cz. II, Poznań 1995.

Buczyńska E. J., Buczyński W., Kandydaci na ołtarze z Uzarzewa, cz. II, Aleksander Woźny, w: „Wierzeniczenia”, 2 (2005), s. 27-29.

Drapikowska B., „Był jak Ojciec…”, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 107-109.

Gądecki S., Edykt w sprawie beatyfikacji ks. Aleksandra Woźnego, w: „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 9 (2013), s. 494-495.

Gądecki S., Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 5.

Gądecki S., List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego w sprawie beatyfikacji księdza Aleksandra Woźnego, w: „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 12 (2013), s. 621-625.

Gądecki S., W 30 – lecie śmierci ks. A. Woźnego. Kazanie Księdza Arcybiskupa Poznańskiego w kościele pw. św. Jan Kantego w Poznaniu, w: „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 12 (2013), s. 625-631.

Gryczyński M., Nauki wielkiego kapłana, w: „Przewodnik Katolicki”, 17 (2007), dod. Metropolia Poznańska, s. VI.

Gryczyński M., Oni żyli wśród nas, w: „Przewodnik Katolicki”, 44 (2004), s. 31.

Jagodziński S., W drodze na ołtarze, w: „Nasz Dziennik”, 195 (2008), s. 9.

Kondratowicz S., Kapłan posoborowy. Wspomnienie o ks. Aleksandrze Woźnym, w: „Niedziela”, 8 (1984), s. 2, 6.

Koziołek K., Będzie beatyfikacja duchownego z Poznania?, w: „Głos Wielkopolski”, 145 (2013), z dnia 24.06.2013 r., s. 23.

Koziołek K., Skromny i wymagający – poznański kandydat na ołtarze, w: „Głos Wielkopolski ”, 196 (2013), z dnia 23.08.2013 r., s. 3.

Koziołek K., Watykan zgadza się na proces beatyfikacyjny ks. Woźnego, w: „Głos Wielkopolski”, 261 (2013), z dnia 8.11.2013 r., s. 2

Kubiak M., Dlaczego mam być cichym i pokornym, w: „Biblioteka Kaznodziejska”, 4 (2010), s. 105-106.

Kubiak M., Eucharystia w centrum posługi kapłańskiej. O ks. Aleksandrze Woźnym, w: „Przewodnik Katolicki”, 27 (1990), s. 5.

Kubiak M., Kapłański styl, w: „W drodze” 1 (2010), s. 33-40.

Kubiak M., Ksiądz Aleksander Woźny, w: „Przewodnik Katolicki”, 45 (2004), s. 26.

Kubiak M., On powierzał Prawdę. O ks. Aleksandrze Woźnym. Święty Proboszcz, w: „W drodze”, 3 (1991), s. 62-65.

Kubiak M., Pokorny i pełen miłości, Poznań 1999.

Kubiak M., Umiał słuchać i milczeć, w: „Głos Wielkopolski”, 198 (2008), z dnia 25.08.2008 r., s. 16.

Kubiak M., W 10 rocznicę śmierci ks. Aleksandra Woźnego, w: „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 9 (1993), s. 345-348.

Kubiak M., Wspomnienie o księdzu Aleksandrze Woźnym, w: „Dobry Pasterz”, z. XXIV (1999), s. 138-164.

Kubiak M., Życie i posługiwanie księdza Aleksandra Woźnego w świetle nauki Soboru Watykańskiego II o duszpasterzu, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dra Stefana Schudego na seminarium naukowym z teologii pastoralnej, Poznań 1990, (maszynopis).

Kuklińska T., O duchowości i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 69-71.

Kwaśna A., Katechetka o swoim Proboszczu, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 97-101.

Magowska A. (red.), Modlitwa o beatyfikację ks. Aleksandra Woźnego, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin księdza Aleksandra Woźnego 1910-1983, Poznań 2010, s. 131.

Magowska A., Droga życia, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 9-17.

Małgorzata z Poznania, Zawsze liczę na jego pomoc, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 112-113.

Mądry W., Moje wspomnienie o księdzu Prałacie Aleksandrze Woźnym, w: „U Jana Kantego”, nr 4/113 (2013), s. 3-4.

Miciński K., Świadectwo kapłańskiego życia, w: „Przewodnik Katolicki”, nr 34 (2009), dod. „Metropolia Poznańska”, s. VI.

Miciński K., Uczymy się od nich wiary, w: „Przewodnik Katolicki”, 46 (2011), dod. „Metropolia Poznańska”, I.

Mueller W., Księdza Aleksandra Woźnego koncepcja dziecięctwa duchowego, Poznań 2011.

Mueller W., Ksiądz Aleksander Woźny. Spojrzenie na wiarę, Poznań 2013.

Mueller W., Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień. Październik, Poznań 2013.

Mueller W., Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień. Grudzień, Poznań 2013.

Mueller W., Proces beatyfikacyjny księdza Aleksandra Woźnego, w: „Zwiastun NMP Wniebowziętej w Piłce”, (16) 2013, s. 6-7, 10.

Mueller W., Stan faktyczny przygotowań do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Aleksandra Woźnego, w: „Wokół Śródki”, Nr 4 (53) 2013, s. 3.

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień. Październik, w: „Medicus Mundi Polonia”, 47 (2013), s. 16.

Nekrologi w związku ze śmiercią ks. A. Woźnego, w: „Głos Wielkopolski”, 164 (1983) z dnia 22.08.1983 r., s. 7; 165 (1983) z dnia 23.08.1983 r., s. 7.

Nowenna o uproszenie łask za pośrednictwem śp. Księdza Prałata Aleksandra Woźnego, Poznań 1993.

Pawlaczyk C., Ks. Aleksander Woźny 1910-1983, w: „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 1-2 (1985), s. 33-36.

Pawlaczyk C., Ksiądz Aleksander Woźny (1910-1983), w: „Przewodnik Katolicki”, 1-2 (1985), s. 6.

Pawlaczyk C., Wspomnienie o księdzu Woźnym, w: „Przewodnik Katolicki”, 2 (1984), s. 6.

Pawłowski A. (red.), Rocznik Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 1968.

Pawłowski A. (red.), Rocznik Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 1976.

Pawłowski A. (red.), Rocznik Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 1980.

Piaczyński T., W I rocznicę śmierci. Wspomnienia wikariusza, w: „Przewodnik Katolicki”, 34 (1984), s. 5-6.

Piaczyński T., Wprowadzenie, w: Drogi, Woźny A., Poznań 2004, s. 5-6.

Pięćdziesiąt lat parafii św. Jana Kantego w Poznaniu, Poznań 1988.

Płotkowiak Z., Rozważania rekolekcyjne dla lekarzy, chorych i emerytów, w: „Biuletyn Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski”, 40-41 (2011/2012), s. 83-86.

Płotkowiak Z., Rozważania o miłości, miłości ukrzyżowanej i o Matce Pięknej Miłości, w: „Biuletyn Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski”, 42-43 (2012), s. 86-88.

Pytel J. K., Homilia wygłoszona w Tygodniu Jubileuszowym w parafii pw. św. Jan Kantego w Poznaniu 14 października 2013 r., w: „U Jana Kantego”, nr 6/115 (2013), s. 8-10.

Pytel J. K., Świadek Chrystusa w Dachau, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 21-25.

Pytel J. K., Wspomnienie o Autorze książki, w: Bóg jest najważniejszy, Woźny A., Poznań 1994, s. 6-10.

Raczkowski W., Ks. Aleksander Woźny – Sługa Boży, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 27-35.

Radzikowski A., Proboszcz i konfrater, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 45-47.

Różańska K., Początki duszpasterstwa rodzin w Archidiecezji Poznańskiej, w: „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 7-8 (1995), s. 68-70.

Ruszkowska J., „Drogi doktorze chemii…”, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 109-110.

Rutkowski W., Spowiednik. Wspomnienie o ks. Aleksandrze Woźnym, w: „Słowo Powszechne”, 28 (1986), z dnia 8-9-10.02.1986 r., s. 9.

Schudy S., Woźny Aleksander (1910-1983), duszpasterz poznański, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918-1993, Grzebień L. (red.), t. 8, Warszawa 1995, s. 619-621.

Stuligrosz S., Duszpasterz pokory i ukojenia. W 10 rocznicę śmierci ks. Aleksandra Woźnego, w: „Głos Wielkopolski”, 194 (1993), 21-22.08.1993 r., s. 4.

Stuligrosz S., Kapłan Bożego Miłosierdzia, w: „Przewodnik Katolicki”, 33 (2003), dod. „Metropolia Poznańska”, s. 24-25.

Stuligrosz S., O Autorze, w: Wychowanie dla Boga, Woźny A., Wrocław 1994, s. 68-71.

Stuligrosz S., Piórkiem Słowika. O najbliższych, podróżach, chorobach i drogowskazach życia, cz. II, Poznań 2000.

Stuligrosz S., Radosny i mocny duchem, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Poznań 2010, s. 73-87.

Stuligrosz S., Stryj Oleś, „Głos Wielkopolski”, 60 (1994), 12-13.03.1994 r., s. 5.

Stuligrosz S., Stryj Oleś. Aleksander Woźny ur. 1910, zm. 1983, proboszcz parafii św. Jana Kantego (1945-1983), w: Poznaniacy. Portretów kopa i trochę, cz. II, Brzezińska R. (red.), Poznań 1997, s. 484-489.

Szady W., „Cieszę się, że przyszłaś”, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 105.

Tobolski B., Bliżej beatyfikacji, w: „Przewodnik Katolicki”, 5 (2014), dod. „Metropolia Poznańska”, www.przewodnik-katolicki.pl.

Tobolski B., Dziękowali za proboszcza, w: „Przewodnik Katolicki”, 42 (2013), dod. „Metropolia Poznańska”, V.

Tobolski B., Krok do beatyfikacji, w: „Przewodnik Katolicki”, 27 (2013), dod. „Metropolia Poznańska”, V.

Tobolski B., Mieć takiego proboszcza, w: „Przewodnik Katolicki”, 43 (2013), s. 26-27.

Tobolski B., Świadkowie świętości poszukiwani, w: „Przewodnik Katolicki”, 33 (2013), dod. „Metropolia Poznańska”, VI.

Tobolski B., Watykan jest na „tak”, w: „Przewodnik Katolicki”, 45 (2013), dod. „Metropolia Poznańska”, IV.

Wachowiak A., Odprawiłam rekolekcje, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 89-95.

Węcławski M., W blasku łaski Bożej, w: Z wszystkich zrobić świętych… W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), Magowska A. (red.), Poznań 2010, s. 49-57.

Węcławski M., Wypełniał największe przykazanie, w: „W drodze”, 3 (1991), s. 66-68.

Wistuba H., Kapłan na miarę trudnych czasów, w: „Posłaniec Warmiński”, R. 6 (1987), s. 1, 7.

Wistuba H., Wspólnota parafialna, Olsztyn 1984.

Wspomnienie w 25 rocznicę śmierci ks. Aleksandra Woźnego. Gorliwy świadek Ewangelii, w: „Przewodnik Katolicki”, 34 (2008), dod. Metropolia Poznańska, s. VI-VII.

Zakrzewski Z., Wspominam Poznań, Poznań 1986.

Zasada S., Moje boisko jest drugą kaplicą, w: „Reporter leszczyński”, 2 (2012), s. 6-7.

Zasada S., Ja tu jestem tylko woźnym, w: „Gość Niedzielny”, 35 (2013), s. 28-29.

Zasada S., Święty dla ludzi, w: „Reporter leszczyński”, 15 (2013), s. 12-13. Opracował: ks. dr Wojciech Mueller Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego