Rozważania

Swiat mowi-korzystaj z zycia

Świat mówi: Korzystaj z życia!
Na czym polega prawdziwa korzyść.
Na zdobywaniu tego, co niezniszczalne,

Każda chwila, w której nie ukocha-
łem więcej Boga – jest stracona.

Szczególnie pomaga w wykorzystywaniu
sił – każde cierpienie, nawet mała
każda trudność, niedogodność, przy-
krość, poniżenie, niezrozumienie
ze strony ludzi – pomaga wtedy,
gdy przyjmiemy jako wolę Boga.
Wobec tego należy za to wszystko
dziękować i prosić o światło wiary,
aby zrozumieć, że jestem niczym
i żebym „nie szukał czegoś w niczym”.

Morasko, 30.11.1978

 Modlitwa - ciało Chrystusa

Ciało Chrystusa

Ciało Chrystusa to:
Zjednoczenie z nieskończonym Bogiem
Bóg oddaje się tobie
Jakiż musisz być czysty, pokorny, nie zajmujący się sobą
Jakie zobowiązania zaciągasz
Jaką miłością masz zapłonąć
Jaką wdzięcznością
Jakim posłuszeństwem wobec Jego woli, pragnień, natchnień

Twoja odpowiedź: „AMEN”
Niech tak będzie
Wierzę,
Ufam
Wiem, co chcę czynić,
Do czego się zobowiązuję
Niech On mnie zabierze, pochłonie
Chcę się oddać jak ON się mnie oddaje
On nie czyni zastrzeżeń
Staje się moim pokarmem
Pozwala się wykorzystać
Chcę więc wzajemnie pozwolić się wykorzystać
Nie chcę czynić zastrzeżeń
Chce być z Nim razem na zawsze
Nie chcę mieć osobnego, własnego życia
Chcę Go doskonalej poznać
Złączyć się z Nim
Dążyć do jednego celu
Mieć wspólne smutki i radości, walki i zwycięstwa
Z Nim wspólnie życie przeżyć
Chcę się przygotować do absolutnej z Nim jedności w wieczności, która nie będzie
niczym zakłócona, rozdzielona – to jest twoje „Amen”.