Uroczystości, jubileusze, spotkania

 1. Dzień Chorych w parafii św. Jana Kantego – 1946 r.
 2. Ks. proboszcz z dziećmi biorącymi udział w procesji Bożego Ciała. Dzieci przygotowywała S. Czesława.
 3. I Komunia św. – 5 październik 1947 r.
 4. Ks. Woźny w otoczeniu Rady Parafialnej w czasie uroczystości patronalnej – 20 października 1951 r. Od lewej: Edmund Węcławski, Marian Miklaszewski, ks. Aleksander Woźny, Antoni Mueller, Feliks Bzdęga, ks. Florian Konieczny – wikary.
 5. Uroczysta Introdukcja w parafii św. Jana Kantego – 24 luty 1952 r.
 6. Rekolekcje w Częstochowie – 1956 r.
 7. Wizyta w Przedszkolu nr 47 w Poznaniu przy ul. Senatorskiej 1, po prawej Zofia Gaczkowska kier. przedszkola – lipiec 1957 r.
 8. Uroczystość 25-lecia kapłaństwa ks. Aleksandra Woźnego – 1958.
 9. j.w.
 10. Wizytacja w parafii św. Jana Kantego – ks. abp. Antoni Baraniak i ks. Aleksander Woźny z ministrantami przed kościołem – 13 luty 1959 r.
 11. Ks. A. Woźny z dziećmi, dla których organizował spotkania gwiazdkowe i wielkanocne – 1959.
 12. Pierwsza Komunia św. w roku 1959.
 13. Ks. A. Woźny na wakacjach u sióstr Urszulanek Szarych, Zakopane Jaszczurówka – lipiec 1962 r.
 14. W oczekiwaniu na przyjazd ks. Biskupa. Obok ks. proboszcza ks. Humerczyk, wikariusz w parafii w latach 1960-1965.
 15. Uroczystość milenijna w Poznaniu – 1966. Ks. abp. Karol Wojtyła i ks. abp. Stefan Wyszyński, w oddali ks. Aleksander Woźny przed Katedrą Poznańską.
 16. Uroczystość odpustowa – stoją od lewej: ks. Aleksander Woźny, ks. abp. Antoni Baraniak i ks. prałat archikatedry Gerard Mizgalski – 21 listopad 1971 r.
 17. Podczas procesji Bożego Ciała – 1975.
 18. Prymicja ks. Józefa Mikołajczaka w kościele pw. św. Jana Kantego – 1975.
 19. Wspólnota Rodzin – 1978.
 20. Pierwsza Komunia św. – 1979, dziewczynki.
 21. Pierwsza Komunia św. – 1979, chłopcy.
 22. Ks. A.Woźny przyjęty przez Jana Pawła II – 1983.
 23. (do 29.) 50-lecie kapłaństwa ks. A. Woźnego – uroczystości.