Wydane opracowania

Pokorny i pelen miłości_ ks Kubiak

Pokorny i pełen miłości

Książka ks. Macieja Kubiaka o księdzu Aleksandrze Woźnym opublikowana przez Kapitułę Kolegiacką w Poznaniu w roku 1998.

 

 

 

 

 

Z wszystkich zrobicZ wszystkich zrobić świętych…
W stulecie urodzin ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983)

Wydanie albumowe poświęcone postaci ks. Aleksandra Woźnego pod red. Anity Magowskiej. Opracowanie zawiera wspomnienia kapłanów i świeckich, dokumentację fotograficzną oraz wybór tekstów ks. Woźnego. Książka wydana przez Wydawnictwo Kontekst w roku 2010.

 

 

 

Ksiedza Aleksandra Woznego koncepcjaKsiędza Aleksandra Woźnego koncepcja dziecięctwa duchowego

Praca doktorska ks. Wojciecha Muellera opublikowana przez Wydawnictwo Kontekst w roku 2011.
Praca doktorska wyróżniona Nagrodą Miasta Poznania w 2012 roku.
Książka była już kilkukrotnie wznawiana.

 

 

 

 

 

SpoSpojrzenie na wiarejrzenie na wiarę
Ks. Aleksander Woźny
Świadek wiary Archidiecezji Poznańskiej

Książka ks. Wojciecha Muellera opisująca w 12 krótkich rozdziałach najważniejsze zagadnienia naszej wiary w oparciu o teksty ks. Aleksandra Woźnego. Stanowi dla czytelnika kolejną okazję do osobistej refleksji na jej temat, pogłębiania przez nią więzi z Bogiem, a także do nieustannego świadczenia o niej w codziennym życiu. Książka opublikowana w Wydawnictwie Kontekst w roku 2013.

 

 

 

Mysli ksiedza Aleksandra-pazdzMyśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Październik
Część I

Książka ks. Wojciecha Muellera oparta została na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego z książki pt. „Bóg jest najważniejszy”. Pozycja ukazała się w Wydawnictwie Kontekst pod koniec września 2013.

 

 

 

 

 

Mysli-2Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Grudzień
Część II

Książka ks. Wojciecha Muellera oparta została na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego z książki pt. „Komplet X”. Pozycja ukazała się w Wydawnictwie Kontekst w drugiej połowie listopada 2013.

 

 

 

 

 

Mysli-3Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Luty
Część III

Książka ks. Wojciecha Muellera oparta została na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego z książki pt. „Rozważania cz.I”. Pozycja ukazała się w Wydawnictwie Kontekst w połowie stycznia 2014.

 

 

 

 

 

Mysli-na-kazdy-dzien-kwiecienMyśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Kwiecień
Część IV

Książka ks. Wojciecha Muellera oparta została na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego z książki pt. „Któż jak Bóg”. Pozycja ukazała się w Wydawnictwie Kontekst na początku marca 2014.

 

 

 

 

 

mysli_5_maj_okladMyśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Maj
Część V

Już na początku kwietnia ukazały się majowe rozważania – piąta część z serii książek ks. Wojciecha Muellera, które oparte są na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego. Książki publikuje Wydawnictwo Kontekst. Tekst z okładki: „Miesiąc maj, szczególnie w tradycji polskiej, związany jest z pobożnością maryjną. Zaprezentowane tu rozważania odnoszą się do tego wymiaru duchowości tak cenionego, szczególnego i podkreślanego przez ks. Aleksandra Woźnego.”

 

 

 

Ku_swietosci_okladkaKu świętości

W kwietnia nakładem Wydawnictwa Kontekst ukazał się album poświęcony uroczystości rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Aleksandra Woźnego, proboszcza parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu w latach 1945-1983. W albumie – oprócz kilkudziesięciu kolorowych zdjęć – znalazły się m.in.: Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego, słowo wstępne ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego o rozpoczęciu procesu na etapie diecezjalnym, życiorys ks. Aleksandra Woźnego, omówienie procesu beatyfikacyjnego przez ks. dra Wojciecha Muellera – postulatora procesu, zaprezentowanie składu Trybunału procesu beatyfikacyjnego z dokładnym omówieniem roli jakie pełnić będą: delegat biskupi, promotor sprawiedliwości, notariusz i kursor oraz homilia ks. dra Wojciecha Muellera. Rok wydania: 2014.

 

 

 

Mysli-6-lipiec_okladMyśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Lipiec
Część VI

Na miesiąc lipiec dostępna jest już szósta z serii książek ks. Wojciecha Muellera opartych na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego. Tradycyjnie pozycje ukazują się nakładem Wydawnictwa Kontekst. Tekst z okładki: Człowiek nie byłby w stanie o własnych siłach przywrócić zburzonego grzechem porządku. Wyzwolenie może przyjść tylko ze strony Boga. On sam, jako miłosierny Ojciec interweniuje w ludzkie życie, jednakże nie reaguje na grzech wybuchem gniewu czy karą. Prowadzi człowieka swoimi drogami, dając mu doświadczenie wolności, aby mógł zerwać z grzechem. Bóg czeka i proponuje zmiłowanie, a gdy człowiek tylko uzna swój grzech i prosi o przebaczenie, pierwszy się zniża do człowieka. „Tam gdzie wzmaga się grzech tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska” (por. Rz 5,20).

 

 

Myśli na każdy dzień - wrzesień

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Wrzesień

Część VII

Została wydana już siódma z serii książek ks. Wojciecha Muellera oparta na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego. Pozycje tradycyjnie ukazują się nakładem Wydawnictwa Kontekst. Tym razem rozmyślania dedykowane są na miesiąc wrzesień, a oto tekst z okładki: Każdy zadaje sobie pytanie: „Kim jestem?… Po co żyję?… Dokąd zmierzam? Proces duchowego prze­budzenia przebiega powoli. Ale w końcu poszuki­wania zawsze przynoszą odpowiedź. One tkwią tak naprawdę w całkowitej prostocie, pokorze i uniżeniu. Gotowość wzrostu i dojrzewania jest istotą wszelkie­go rozwoju duchowego. Wszyscy, którym było dane doświadczenie duchowe, twierdzą, że jest ono najbar­dziej realane. Ci, którzy dostąpili owych darów łaski, stają się ludźmi odmienionymi – zawsze na lepsze.

 

 

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Listopad
Część VIII

Powstała już ósma z serii książek ks. Wojciecha Muellera oparta na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego. Pozycje zawsze ukazują się nakładem Wydawnictwa Kontekst. Oto tekst z okładki listopadowych rozmyślań: „Czyniąc duchowość istotą naszego istnienia, zdołamy zachować równowagę w naszym sercu. Czas zadumy i refleksji, tak bardzo obecny w tym miesiącu, odnosi nas do Boga. Tylko On użycza spokoju i opanowania, o ile tylko będziemy się o nie modlili. Pokój ducha będzie w naszym życiu coraz bardziej odczuwalny, a sprawy materialne zaczną odgrywać dla nas rolę drugo-planową. Jeśli za nadrzędną wartość uznamy duchowość, zapewni nam ona spokój pośród codziennych zmagań i obowiązków, a wstawiennictwo wszystkich wiernych zmarłych wyprosi nam to, czego najbardziej potrzebujemy.”

 

 

mysli-okladka-styczMyśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Styczeń
Część IX

Została wydane dziewiąta z serii książek ks. Wojciecha Muellera oparta na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego. Tym razem rozmyślania dedykowane są na miesiąc styczeń, a oto tekst z okładki: „By zaznać szczęścia, warto odejść od siebie samego, wyzbyć się przesadnego skoncentrowania się na sobie. Tego można dokonać jedynie z mocą Bożą. Dorastając, dojrzewając i obracając się wśród ludzi możemy pójść jedną z dróg rozwoju: albo będziemy umacniać postawę egoistyczną, tak że iskierka boskości zupełnie w nas zniknie, albo będziemy kultywować ofiarność i bezinteresowność, co przyczyni się do naszego duchowego wzrostu. Wtedy dopiero duchowość stanie się dla nas najwyższą wartością.”

 

 

swiadkowie-wiary-okladka

Świadkowie wiary Archidiecezji Poznańskiej
Święci, błogosławieni, słudzy Boży oraz kandydaci na ołtarze

Książka ks. Wojciecha Muellera pt. „Świadkowie wiary Archidiecezji Poznańskiej”, która poświęcona została wszystkim świętym, błogosławionym, sługom Bożym oraz kandydatom na ołtarze z naszej archidiecezji. Autor pisze: „Zwracając się do tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do nieba, prosząc ich o pomoc, ufamy, że nie tylko mogą i chcą dopomóc, ale że i Bóg zechce ukazać siłę ich modlitwy wstawienniczej, sprawiając za ich przyczyną cuda i łaski. Do świętych zwracamy się od zawsze, aby otrzymać od nich wsparcie, które nie jest zwykłym zrozumieniem bieżących potrzeb, gdyż w odpowiedzi na prośby święty wkracza w życie modlącego. Poszerza jego horyzonty, odkrywa przed nim „sens” jego własnej historii, ukazując ją w połączeniu z historią zbawienia. Tak więc rezultat wstawiennictwa, otrzymana łaska, okazuje się sprawą drugorzędną. Dla wiernego liczy się bowiem ukierunkowanie go na Boga, zdolność rozpoznawania sensu wydarzeń własnego życia, odnalezienie w sobie żywej wiary, nadziei, a przede wszystkim miłosierdzia.” Pozycja wydana została nakładem wydawnictwa „Kontekst”. Rok wydania: 2014.

 

 

ŚWIADEK WIARY ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
Bóg pokornym łaskę daje – pokora w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego

Książka ks. Marcina Węcławskiego pt. „Bóg pokornym łaskę daje – pokora w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego” wydana nakładem wydawnictwa „Kontekst”. Oto fragment wprowadzenia autora: „Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest świadectwem pokory Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Tworzą ją jego teksty dotyczące pokory i grzechu przeciw pokorze, jakim jest pycha. Przy niektórych dodano krótkie komentarze objaśniające. Zamieszczone rozważania są zapisem głoszonych nauk. Poza małymi wyjątkami nie naniesiono na nie poprawek redaktorskich, zachowują więc styl „mówiony”. Pokora była w nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego tematem dominującym. Niemal we wszystkich corocznych rekolekcjach o życiu wewnętrznym głosił nauki o pokorze – albo w całości, albo przy omawianiu innych tematów w krótkich wzmiankach. Kaznodzieja mówi swe kazania także do siebie i one często „zdradzają” jego wnętrze. Możemy więc wnioskować, że nieustanne powracanie do tematu pokory wynikało z duchowej fascynacji tą cnotą ks. Woźnego i jest wyrazem jego nieustannej współpracy z łaską Bożą. Chciał być pokorny w stopniu najwyższym, jak już to zapisał w pamiętniku z czasów kleryckich: Ty [Panie Jezu] jesteś pokorny – a ja nie chcę być pierwszy. Do dna nie chcę. Tylko dlatego, że Ty tak chciałeś – Ty chciałeś być ostatni – a ja chcę być jeszcze więcej za Tobą. Wartością zamieszczonych w tym opracowaniu tekstów jest ich autentyzm. Słuchacze wiedzieli, a czytelnicy będą mogli się przekonać, że w nauczaniu ks. Aleksandra nie ma pozy, że wyrasta ono z osobistego przeżycia i doświadczenia.” Rok wydania: 2014.

 

 

mysli-marzec-okladMyśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Marzec
Część X

Już ukazała się drukiem dziesiąta z serii książek ks. Wojciecha Muellera opartych na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego. Oto tekst z okładki rozważań poświęconych na miesiąc marzec: „Poznanie i siła, które otrzymujemy od Boga, są niewyczerpane w odniesieniu do życia duchowego. Lecz w sprawach codziennych, określonych czasem i przestrzenią, musimy poddać się różnym ograniczeniom. One często są przyczynkiem naszej pokory, względem tego, czego nie możemy zmienić. Nawet jeżeli nie jest nam dane widzieć całej drogi, jaka nas czeka, to delikatnie odkrywamy ją krok po kroku. Nie znajdziemy na mapie miejsca, do którego zmierzamy. To zaś, w którym znajdujemy się teraz, jest dla nas najlepsze. Mimo, iż życie to ograniczone jest czasem i przestrzenią, lecz nie jest ograniczone w wymiarze duchowym.” Wszystkie pozycje z tej serii publikuje Wydawnictwo Kontekst.

 

 

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Czerwiec
Część XI

Jest dostępna przedostatnia z serii 12 książek ks. Wojciecha Muellera opartych na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego. Oto tekst z okładki rozważań na miesiąc czerwiec: „Od października 2013 r. ukazuje się seria małych książeczek poświęconych przesłaniom, które po sobie pozostawił ks. Aleksander Woźny (1910-1983) – proboszcz parafii św. Jana Kantego w Poznaniu. Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Woźnego – ks. dr Wojciech Mueller – próbuje poprzez krótkie analizy przypomnieć przesłania i myśli ks. Woźnego wypowiedziane w przeszłości. W kolejnym wydaniu z tej serii, sygnowanym miesiącem czerwcem, zgłębiamy istnienie świata ducha. O istnieniu świata ducha nie możemy się przekonać za pomocą naszego intelektu. Poznać go możemy jedynie drogą głębokiej wiary. Istotę Boga powinniśmy zgłębiać przede wszystkim sercem. Cały otaczający nas świat przesycony jest Duchem Bożym. Potrzeba tylko, abyśmy wyczulili się na obecne w nim dobro. Jesteśmy wprawdzie zamknięci w małej skrzynce czasu i przestrzeni, lecz możemy otworzyć w niej okienko żywej wiary. Możemy oczyścić nasz umysł z materialnych ograniczeń, doświadczając tym samym nieskończonej miłości Najświętszego Serca Zbawiciela.” Wszystkie pozycje z tej serii publikuje Wydawnictwo Kontekst.

 

 

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień
Sierpień
Część XII

Ukazała się drukiem ostatnia z serii książek ks. Wojciecha Muellera opartych na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego.

Oto tekst z okładki rozważań poświęconych na miesiąc sierpień: „Życie duchowe jest nie tylko nakierowane na jakieś specjalne znaki, cuda, czy spełnianie szczególnych modlitw bądź postów. Nie chodzi w nim o ‚magiczne’ działanie wody święconej, medalików czy sakramentów. Sednem tego życia jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie oraz wielka i autentyczna przyjaźń z Nim. To w niej mam stawać się Bożym dzieckiem. Być zdumiony tym, co się odkrywa oraz sprawami, o których przed paru godzinami nie miało się pojęcia.”

Wszystkie pozycje z tej serii publikuje Wydawnictwo Kontekst.

 

 

Nowenna o uproszenie łask za pośrednictwem Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego

Nakładem wydawnictwa „Kontekst” została wydana nowenna o uproszenie łask za pośrednictwem Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego.

Oto fragment wstępu ks. dra Wojciecha Muellera (postulatora procesu beatyfikacyjnego): „Nowenna od zarania dziejów jest dziewięciodniową modlitwą, odmawianą w jakiejś szczególnej intencji. Apostołowie po Wniebowstąpieniu Chrystusa aż do Zesła­nia Ducha Świętego odprawili pierwszą nowennę. Oni wspólnie błagali o przyjście Ducha Świętego. Nowenna jest szczególnym nabożeństwem w liturgii katolickiej, poprzedzającym większe święto lub uroczystości, np. nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, zaczynająca się w Wielki Piątek. Nowenna może być nie tylko odprawiana przez 9 dni, ale nawet przez 9 tygodni lub lat. Odprawić nowennę nie jest łatwo. Wymaga ona wierności, wytrwałości i pełnego wiary zaufania.” Rok wydania: 2016.

 


listy-ksiedza-okladkaListy księdza Aleksadra Wożnego z Dachau

Nakładem wydawnictwa „Kontekst” zostały wydane Listy księdza Aleksandra Woźnego z Dachau.

Oto fragment wstępu ks. dra Wojciecha Muellera (redaktora niniejszej książki oraz postulatora procesu beatyfikacyjnego): „W czasie pobytu w obozie był mocny duchem, miły w obejściu i koleżeński. Była to dla niego wielka próba wiary. Tak jak wszyscy więźniowie, wiele wycierpiał, znosił głód, upokorzenia i kary cielesne. Widać jak przeżycia obozowe zostawiły trwały ślad w osobowości ks. Woźnego. To wszystko miało ogromny wpływ na jego modlitwę za przyszłą parafię, w której będzie pracował po uwolnieniu, na dojrzewanie do przyszłych zadań duszpasterskich, na ufne nabożeństwo do św. Józefa, któremu był wdzięczny za ocalenie życia i któremu pozostał wierny przez całe życie. Doświadczył na sobie prawdy, że nic się nie dzieje bez woli Bożej, umacniając się w przekonaniu, że we wszystkim trzeba zaufać Bogu. Lata udręki i katuszy spędzone w niewoli Bóg wynagrodził mu łaską naśladowania Jezusa ubogiego i uniżonego. Kilkuletni pobyt w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau nie zniweczył cudownej radości, dobroci i cierpliwości. Jak sam wspomina: (…) obóz był czymś strasznym, gdybyśmy nie mieli nadziei, że to niedługo potrwa. Jednak zawsze nam się zdawało, że może jeszcze z pół roku najwyżej. Potem termin się przedłużało o następne pół roku. Nigdy, z jakimkolwiek rozgoryczeniem, nie wspominał lat bolesnej poniewierki, nie przysłaniał swego serca cieniem żalu do prześladowców, ani nie pozwolił sobie wyrwać głęboko zakorzenionej w nim miłości ku Bogu i bliźnim. Jeśli już mówił o latach nieludzkiego udręczenia i katuszy, wymieniał tylko niezliczone przykłady dziejącego się w więzieniu dobra, szlachetności i braterstwa oraz udzielanej sobie wzajemnej pomocy i ratunku. Będąc silny duchem z miejsc upokarzającego odosobnienia wracał jeszcze bardziej umocniony, a na jego twarzy i w wymownie przymrużonych oczach widać było blask intensywniejszej radości.”  Rok wydania: 2016.