„Miłość ukrzyżowana – cierpienie w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego”

Nakładem wydawnictwa „Kontekst” została wydana trzecia z serii książek zawierających wybór tematycznego nauczania ks. Aleksandra Woźnego. Nowa książka pt. „Miłość ukrzyżowana – cierpienie w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego” autorstwa ks. Marcina Węcławskiego powstała po publikacjach: „Bóg pokornym łaskę daje – pokora w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego” oraz „W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego”.
Ks. Węcławski pisze: Bardzo trudno mówić o cierpieniu zwłaszcza do ludzi, którzy cierpią. Tylko ten jest wiarygodny w nauczaniu o cierpieniu, kto sam wiele cierpiał i zwycięsko przeszedł przez próbę cierpienia. Takim człowiekiem, kapłanem jest sługa Boży ks. Aleksander Woźny.
Ksiądz Woźny sam bardzo w swoim życiu cierpiał. Nie było w nim jednak cierpiętnictwa. Wszystko w swoim życiu odnosił do Boga i z Bogiem przeżywał, dlatego miał szczególne prawo, by nauczać o cierpieniu i krzyżu.
W świecie, który ucieka od krzyża i cierpienia, promując m.in. eutanazję, a prawdę o czekającej nas śmieci i wieczności zamazuje i wypiera z ludzkiej świadomości, w świecie, który sens życia widzi w niekończących się przyjemnościach, w którym także wielu chrześcijan chciałoby religii bez krzyża i cierpienia, tym ważniejsze jest to, byśmy ciągle na nowo przyjmowali prawdę Ewangelii o Chrystusie zmartwychwstałym, ale i ukrzyżowanym. Nie ma udziału w chwale zmartwychwstania bez udziału w cierpieniu krzyża. Ważne jest, by cierpienia, których doświadczamy i przed którymi ostatecznie nikt z ludzi nie zdoła uciec, nie zmarnowały się, nie stały się źródłem załamania duchowego, buntu, zgorzknienia czy cynizmu, ale by przeżyte w łączności z Jezusem Chrys­tusem przemieniły się w chwałę Bożą i także naszą chwałę i prowadziły do udziału w zmartwychwstaniu. W tym trudzie niech przewodnikiem i nauczycielem będzie dla nas sługa Boży ks. Aleksander Woźny.