DYSKUSJA KOMISJI TEOLOGÓW

1 lutego br. w godzinach popołudniowych, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie odbyła się dyskusja Komisji Teologów nad Positio Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Wynik tej konsulty jest jednogłośnie pozytywny – affirmative, a to oznacza, że teolodzy wyznaczeni przez Kongregację zgodzili się, co do tego, że ks. Aleksander Woźny żył cnotami w stopniu heroicznym.

Dyskusja Komisji Teologów jest jednym z ważniejszych momentów w całym procesie kanonizacyjnym. Wcześniej 9 teologów otrzymuje Positio kandydata do beatyfikacji. Teolodzy mają się z nim zapoznać i niezależnie od siebie wydać ocenę teologiczną, co do heroiczności życia i cnót, która później jest przedstawiana podczas dyskusji. Po przedstawieniu wszystkich głosów, teolodzy pod przewodnictwem Promotora Wiary, dokonują głosowania.

Jeszcze przed dyskusją Komisja ma prawo – co jest zwyczajową metodą pracy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – zwrócić się do postulacji, aby ta udzieliła pewnych wyjaśnień, co do sytuacji i wydarzeń, które budzą u teologów wątpliwości lub potrzebują naświetlenia i wyjaśnienia kontekstu konkretnego zdarzenia, by je lepiej zrozumieć.

10 stycznia br. Promotor Wiary zwrócił się do postulatora, aby ten wyjaśnił pewne kwestie dotyczące ruchów i stowarzyszeń, które w latach 70 -tych XX w. powstawały z inspiracji ks. Woźnego oraz dokumentów zamieszczonych w rozdziale Summarium documentorum.

Pozytywna decyzja Komisji Teologicznej oznacza, że sprawa beatyfikacji ks. Woźnego zostanie skierowana do Komisji Biskupów i Kardynałów (o terminie tejże Komisji zostanie poinformowany postulator w najbliższym czasie). Jeżeli również wynik tej Komisji będzie pozytywny, to ostatnim krokiem w formalnym procesie beatyfikacyjnym będzie podpisanie przez papieża Dekretu o heroiczności życia i cnót Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Od tego momentu Słudze Bożemu będzie przysługiwał tytuł „Czcigodny”, a do beatyfikacji będzie potrzebny zatwierdzony przez Kongregację cud.

ks. Wojciech Mueller
postulator