Matko Pięknej Miłości – Maryjność w życiu ks. Aleksandra Woźnego

Równocześnie z książką „Matko, która nas znasz”, ukazuje się druga pozycja również mówiąca o maryjności ks. Aleksadra Woźnego o tytule „Matko Pięknej Miłości”. Watro podkreślić, że książka ta jest pieknie ubogacona dokumentacją fotograficzną. Ks. Wojciech Mueller, autor obu książek i postulator procesu beatyfikacyjnego pisze: „Zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie stało się dla ks. Woźnego doskonałym wzorem oddania się Bogu przez Nią. Przez wszystkie lata życia, a także w przeżywaniu kapłańskiej duchowości Sługi Bożego, pobożność maryjna była nie tylko mądrością Jego życia, ale też właściwym sposobem do prowadzenia i formowania wiernych. Ks. Aleksander wierzył, że Matka Boża chroni człowieka i bierze za niego odpowiedzialność, stając się Matką dla każdego. Gdy ktoś do Niej idzie, zyskuje pewność, że zawsze idzie prosto do Chrystusa.

Wyrażam nadzieję, że kolejna książka związana z ks. Aleksandrem Woźnym, ukazującym Jego życie w odniesieniu do „Matki Pięknej Miłości”, pozwoli jeszcze bardziej przybliżyć Jego postać jako maryjnego kapłana, odważnego człowieka modlitwy, idącego na przekór współczesnym laickim prądom, pasterza z pasją zaangażowanego w ewangelizację świata, otwartego na przyszłość, którą Bóg przygotowuje dla każdego, dla Kościoła i świata.”