Konferencja pt. „Kościół wspólnotą w drodze do świętości” 21-22.03.2018

Z okazji 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza na konferencję naukową pt. „Kościół wspólnotą w drodze do świętości” w dniach 21-22 marca 2018 r. Konferencja ma na celu ukazanie roli Kościoła na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, a także podkreślenie wpływu współczesnej eklezjologii na kształt wspólnoty chrześcijan dążących do doskonałości, czego przykładem jest poczet świętych i błogosławionych poznańskiego Kościoła.

Konferencja W Drodze do Świętości