Ekshumacja Sługi Bożego ks. A. Woźnego

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przy Stolicy Apostolskiej w nawiązaniu do prośby Jego Ekscelencji ks. Abp-a Stanisława Gądeckiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie ekshumacji Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, kanonicznego rozpoznania Jego doczesnych szczątków, zabezpieczenia i złożenia w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Jak zauważa o. Gabriel Bartoszewski, franciszkanin, Referent Spraw Kanonizacyjnych w Warszawie: „Aby Kościół uroczystym aktem mógł orzec, że doczesne szczątki zmarłego chrześcijanina mogą być uznane za relikwie, winna zaistnieć uprzednia moralna pewność, że są one autentyczne, czyli że należą do tej osoby, o którą chodzi. Tę pewność zyskuje się po identyfikacji, którą zdobywa się po urzędowej kościelnej ekshumacji w czasie trwania procesu diecezjalnego albo przed beatyfikacją lub deklaracją męczeństwa względnie po dokonaniu tych uroczystych aktów”. Zatem określenie ekshumacji w ujęciu kościelnym ma wiele wspólnego z określeniem cywilnym. W sensie ścisłym dotyczy tego samego, czyli wydobycia szczątków z grobu i zachowania, związanych z tym przepisanych, ostrożności. Sprawą wybitnie kościelną jest natomiast ich kanoniczne rozpoznanie i zabezpieczenie oraz przeniesienie na miejsce sakralne, aby w przyszłości, z racji beatyfikacji lub kanonizacji, mogły zostać uznane jako relikwie. Praktyka pokazuje, że Kościół zawsze troszczył się, aby doczesne szczątki Sług Bożych, zostały jak najwcześniej sprawdzone i uznane za autentyczne, z zachowaniem przepisów prawa zwłaszcza, w odniesieniu do faktu, że nie przysługuje im jeszcze kult publiczny.

W dniu 5 grudnia 2016 r. dokonano w/w ekshumacji, kanonicznego rozpoznania i przeniesienia doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego z cmentarza parafialnego, należącego do parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, do kościoła pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Na mocy dekretu Jego Ekscelencji, ks. Abp-a Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego z dnia 22 listopada 2016 r., została ustanowiona specjalna Komisja do jej przeprowadzenia.

O godz. 8.00 na cmentarzu parafialnym, w kaplicy cmentarnej, przy ul. Ściegiennego 35 w Poznaniu zebrali się wszyscy członkowie Komisji. Po krótkim powitaniu przez przedstawiciela Postulacji, ks. dr Wojciecha Muellera, delegat ks. Arcybiskupa – ks. dr Jan Słowiński, przewodniczył modlitwie z prośbą o błogosławieństwo Boże dla podejmowanych prac przy ekshumacji, po czym notariusz – ks. mgr lic. Jarosław Żurawski odczytał Dekret Metropolity Poznańskiego, który został wręczony członkom Komisji. Wszyscy złożyli przysięgę, że sumiennie wykonają powierzone im zadanie i dochowają urzędowej tajemnicy.

Ekshumacja to kolejny, ważny krok w procesie beatyfikacyjnym, który obecnie znajduje się na etapie rzymskim. Obszerna dokumentacja, licząca prawie 6,5 tysiąca stronic, została przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i oprawiona w 21 tomów tzw. Copia Publica. Powstaje Positio czyli opis życia Sługi Bożego z uwzględnieniem w szczególności jego cnót. Jako wierni szczególnie jesteśmy zaproszeni do modlitwy, wierząc, że proces beatyfikacyjny to czas łaski dla całej Archidiecezji Poznańskiej. Prosimy dobrego Boga o cud za wstawiennictwem ks. Woźnego i czekamy na osoby, które mogą zaświadczyć o niewytłumaczalnych „znakach” dokonanych za jego pośrednictwem.

Doczesne szczątki Sługi Bożego zostały złożone do sarkofagu w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Ich przeniesienie w miejsce sakralne, stanie się kolejnym duchowym bodźcem do większej modlitwy za Jego wstawiennictwem, do przybliżania Jego postaci i nauczania, a także do nawiedzania tej poznańskiej świątyni tak bardzo z Nim związanej.

Ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beatyfikacyjnego